"Vi går aktivt inn på eiersiden med fokus på best mulig kvalitet og resultat"

 

Hans-Axel Jahren,

eier av Eding Holding AS og Eding AS

Eding Holding AS

 

Eding Holding AS utvikler en bred og langsiktig eiendomsportefølje og virksomhetsportefølje, med mål om god avkastning i Romeriksregionen. Foruten utvikling av egen eiendomsportefølje, går vi aktivt inn på eiersiden i ulike eiendomsprosjekter og andre virksomheter.

 

Vi går inn som partner og utvikler i eiendomsprosjekter innen bolig og næring på Romerike. Vi har holdt til i området i over 20 år, samt at eier, Hans-Axel Jahren, er født og oppvokst i regionen. Med sterk lokal forankring, nettverk og lokal kunnskap, vil vi tidlig kunne se hva som vil være pressområder for både bolig og næring, og også gjennom engasjement kunne bidra til utvikling av nye områder så vel som fortetting av eksisterende.

 

 

Vi legger vekt på følgende faktorer:

 

• Beliggenhet

• Nærhet til offentlige knutepunkter

• Potensiale for næring/bolig

• Mulighet for regulering/omregulering

• Delututvikling vs fullskalautvikling

• Finansiering

Eding Holding AS har per i dag ingen ansatte, men leier inn nødvendig kompetanse i de ulike prosjektene.
Jahren er gründer av en rekke bedrifter, blant annet innen utvikling av eiendom og forretningsutvikling innen industri, heriblant noe internasjonal erfaring.

 

Jahren er for tiden aktivt med i Løkenåsen Eiendomsutvikling AS som utvikler et 300 mål område i Fet kommune og tilrettelegger for omlag 320 nye boliger.

 

I tillegg er han aktiv eier i Eding AS, Omnia Eiendom AS og Egra Eiendom AS, hvor fokus er tomte-, bolig- og næringsutvikling i sentrale områder på Romerike.

 

 Siden 2002 har Jahren utviklet og realisert flere eiendomsprosjekter innen segmentene næring, bolig og fritidseiendom. De fleste av disse prosjektene har vært lokalisert på det sentrale østlandsområdet.

Hans-Axel Jahren (f. 1970)

Eneeier av Eding Holding AS
og Eding AS